Veel Gestelde Vragen

1Stopt mijn Servicecontract automatisch indien ik mijn financiering vervroegd terugbetaal?
 • Het financieringscontract en het servicecontract zijn twee verschillende contracten waarvoor er ook twee verschillende afhoudingen zijn.
 • Uw financiering wordt volledig door PSA Finance beheerd (evenals de eventuele bijkomende verzekeringen (PSA Credit Protection Classic, Security Plus,...)
 • Indien u uw voertuig verkoopt* dient u de verkoopovereenkomst te sturen naar: (* of voor diefstal, schade, overlijden of registratie in het buitenland)
 • Als uw wagen een Peugeot is / was: services.ap.belux@peugeot.com, Als uw wagen een Citroën of aan DS is / was: services.ac.belux@citroen.com
 • 2Waaruit bestaat mijn maandaflossing?
 • Uw maandelijkse aflossingen bestaan uit kapitaal, intresten maar eveneens uit de premies voor de bijkomende verzekeringen (PSA Credit Protection Classic, Job Cover, Security +,...).
 • Let wel op dat op uw aflossingstabel geen rekening wordt gehouden met deze verzekeringen.
 • 3Hoe moet ik de datum van mijn maandaflossing laten wijzigen?
 • Het is mogelijk de datum te laten wijzigen maar men moet wel enkele wettelijke en interne regels van PSA Finance in acht nemen.
 • Om de mogelijkheid te kunnen bekijken hoeft u allereerst een schriftelijke aanvraag in te dienen met uw contractgegevens en de datum die u het best zou schikken.
 • Deze mogelijkheid bestaat wel enkel voor uw financiering, het servicecontract kan niet aangepast worden.
 • 4Betaal ik nog interesten als ik mijn financiering vervroegd terugbetaal?
 • Zodra u uw financiering vervroegd terugbetaalt worden de intresten verrekend.
 • Er dient echter steeds een wederbeleggingsvergoeding betaald te worden. Indien de looptijd van uw contract nog langer is dan 1 jaar bedraagt de vergoeding 1% van het kapitaal. Is de looptijd minder dan 1 jaar dan bedraagt deze 0.5%
 • Uw financiering behouden, betekent ook dat u de bijbehorende diensten behoudt.
 • 5Hoe kan ik een fiscaal attest verkrijgen?
 • Om het fiscale attest te bemachtigen, kunt u zich aanmelden in uw Klantenzone.
 • Alleen het fiscale attest van het voorgaande jaar is beschikbaar. Als u een fiscaal attest nodig hebt van vóór dat jaar, zult u zich moeten baseren op de aflossingstabel van uw financiering. Opgelet: dit attest wordt uitsluitend op naam van de hoofdcontractant opgesteld, nooit op naam van de borgsteller.
 • Als u een fiscaal attest nodig hebt van vóór dat jaar, zult u zich moeten baseren op de aflossingstabel van uw financiering. Opgelet: dit attest wordt uitsluitend op naam van de hoofdcontractant opgesteld, nooit op naam van de borgsteller.
 • 6Mijn Stretching / Easy way contract loopt ten einde. Wat moet ik doen?
 • U heeft verschillende mogelijkheden: Indien u verleid werd door een andere (nieuwe) wagen uit ons gamma, kan u de huidige wagen overlaten aan uw concessiehouder die de laatste betaling voor u zal doen. U vertrekt met een nieuwe wagen onder financiering bij ons. Indien u uw huidige wagen wenst te behouden dient u de laatste (grote) afbetaling zelf uit te voeren. Dit gebeurt automatisch als u per domiciliëring betaalt. U wenst uw wagen te behouden maar beschikt niet over de nodige middelen om deze laatste afbetaling te voldoen? U kunt deze bij ons herfinancieren, zo behoudt u zowel de wagen als een financiering bij ons. U kunt ook de wagen overlaten aan uw concessiehouder die dan de laatste betaling zal uitvoeren. Gelieve ons uw beslissing 1 maand voor het einde van uw contract te laten kennen.
 • Indien u verleid werd door een andere (nieuwe) wagen uit ons gamma, kan u de huidige wagen overlaten aan uw concessiehouder die de laatste betaling voor u zal doen. U vertrekt met een nieuwe wagen onder financiering bij ons.
 • Indien u uw huidige wagen wenst te behouden dient u de laatste (grote) afbetaling zelf uit te voeren. Dit gebeurt automatisch als u per domiciliëring betaalt. U wenst uw wagen te behouden maar beschikt niet over de nodige middelen om deze laatste afbetaling te voldoen? U kunt deze bij ons herfinancieren, zo behoudt u zowel de wagen als een financiering bij ons. U kunt ook de wagen overlaten aan uw concessiehouder die dan de laatste betaling zal uitvoeren.
 • Gelieve ons uw beslissing 1 maand voor het einde van uw contract te laten kennen.
 • 7Ik verander van bankrekeningummer, wat moet ik doen?
 • Gelieve uw IBAN nummer in te voeren (Voorbeeld: BExx xxxx xxxx xxxx)
 • Binnen de 48 uur krijgt u een nieuw SEPA mandaat per mail toegestuurd.
 • De wijziging is effectief zodra wij het door u en / of door de rekeninghouder ondertekend SEPA mandaat terugkrijgen.
 • 8Vervangt de SEPA mandaat mijn domiciliëring?
 • Het SEPA mandaat is sinds 2014 verplicht in het kader van de overschakeling naar SEPA (Single European Payment Area).
 • Voor u verandert er niets. Let er wel op dat wanneer u uw domiciliëring wilt schrappen u ons eerst moet contacteren. Uw bank kan dit voor u niet doen.